Ανακοίνωση για τις μεταδημοτεύσεις

Με αφορμή το πρόσφατο άρθρο του στελέχους μας δικηγόρου Θάνου Παναγιώτου «Μεταδημοτεύσεις: Μία πονεμένη… ιστορία», έχουμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω:

Οι διατάξεις του νόμου σχετικά με τις μεταδημοτεύσεις καθορίζουν με σαφήνεια το πλαίσιο εντός του οποίου οφείλει να λειτουργεί η Δημοτική Αρχή όταν εξετάζει τα σχετικά αιτήματα των πολιτών. Πρόκειται για πολύ σοβαρό ζήτημαλειτουργίας της δημοκρατίαςπου αφορά στην δυνατότητα των συμπολιτών μας να απολαμβάνουν και να ασκούν κρίσιμα δικαιώματα, να ψηφίζουν. 

Για τον λόγο αυτό, καλούμε προσωπικά τον Δήμαρχο και την απερχόμενη Δημοτική Αρχή, η οποία βάσει του νόμου είναι υπεύθυνη για τη βεβαίωση των όρων μεταδημότευσης, να τηρήσουν άμεσα τον νόμο όσον αφορά τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αποδεικτικά λογαριασμών Δ.Ε.Κ.Ο. ή εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, από το οποίο να προκύπτει η πραγματική εγκατάσταση) υπενθυμίζοντάς τους τις  ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες των εμπλεκομένων που συνεπάγεται κάθε αντίθετη πρακτική.

Καταλαβαίνουμε ότι προσπαθούν  να περιορίσουν τις νόμιμες μεταδημοτεύσεις διατηρώντας ένα μικρό εκλογικό σώμα, εξυπηρετώντας παράλληλα τις μεταδημοτεύσεις ημετέρων, αλλά αυτό  δεν θα το επιτρέψουμε.

Η Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή θα προβεί σε μηνυτήρια αναφορά στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, αν η παράνομη αυτή  μεθόδευση συνεχισθεί.

Γραφείο Τύπου

«Νέα Αρχή για την Αγία Παεασκευή»