Έρχονται και επίσημα οι εκλογές – Κατεπείγουσα επιστολή υΠΕΣ στα κόμματα (έγγραφο)

Με κατεπείγουσα επιστολή προς τα κόμματα, ο υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης, ζητά από τα πολιτικά κόμματα του ορισμού εκπροσώπου στη Διακομματική Επιτροπή των Βουλευτικών εκλογών έτους 2019.

Συγκεκριμένα στην επιστολή του, σημειώνει:

«Η συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών, διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 3023/2002 «Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος.

Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών» (Α΄146), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4255/2014 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 89).

Με βάση τα προαναφερθέντα και δεδομένου ότι κατά το έτος 2019 λήγει η βουλευτική περίοδος παρακαλείσθε, προκειμένου να συγκροτηθεί η Διακομματική Επιτροπή Εκλογών, να ορίσετε άμεσα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, p.kaldi@ypes.gr και th.floros@ypes.gr (και εναλλακτικά στα FAX 2131361140 ή 2131361129), τον εκπρόσωπό σας με τον αναπληρωτή του, που θα μετέχουν ως μέλη στη σύνθεση της Επιτροπής.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 28 του προαναφερθέντος νόμου, πως ισχύει, αν ένα ή περισσότερα κόμματα ή συνδυασμοί κομμάτων δεν υποδείξουν τον εκπρόσωπό τους εντός δύο ημερών από τη λήψη του σχετικού ερωτήματος, η Διακομματική Επιτροπή Εκλογών μπορεί να συγκροτηθεί ή να συμπληρωθεί χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπου τους.»

ΕΓΓΡΑΦΟ