Δημοπρατήθηκε το έργο ανάπλασης της οδού Αιγαίου Πελάγους

Δημοπρατήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2019 και οδεύει πλέον προς κατασκευή το έργο συνολικής ανάπλασης της οδού Αιγαίου Πελάγους, από τη Λεωφ. Μεσογείων έως την οδό Ελβετίας, προϋπολογισμού 1,3 εκ. ευρώ.

Το τμήμα από την οδό Ελβετίας έως την οδό Γραβιάς θα αναπλαστεί μετά την κατασκευή του αγωγού ομβρίων, έργο που επίσης δημοπρατήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2019.  

Το έργο χρηματοδοτείται με 470.000 € από το Πράσινο Ταμείο, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με 830.000€ από ίδιους πόρους του Δήμου. 

Βάσει της διακήρυξης το έργο θα είναι σε θέση να ξεκινήση από το Φθινόπωρο και μετά. Άρα με την έκπτωση του 60% του έργου ανάπλασης πάμε στα 480χιλ ευρώ