Βασίλης Γιαννακόπουλος: Να αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος των τρίτεκνων και πολυτέκνων οικογενειών

Ο υποψήφιος για την Περιφέρεια Βασίλης Γιαννακόπουλος έθεσε στα ΜΜΕ τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολύτεκνες οικογένειες. Ζήτησε να αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος των τρίτεκνων και πολυτέκνων οικογενειών και να στηριχθεί ο θεσμός της οικογένειας.
Έως και 30% έχει φτάσει η μείωση του επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες σε ορισμένες περιπτώσεις από πέρσι, ενώ καταργήθηκε το πολυτεκνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ.


Σημειώνεται, ότι ο κ. Γ. Σγουρός είχε προτείνει διεξαγωγή ειδικής συζήτησης για το θέμα και την παροχή νομικής συνδρομής στα συλλογικά όργανα τρίτεκνων και πολυτέκνων για την άσκηση ένδικων μέσων κατά της ΚΥΑ, η οποία δεν έγινε αποδεκτή από τη Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής.