Ενημερωτικό έντυπο του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών-ΚΕΠ Αγίας Παρασκευής

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής εξέδωσε και μοιράζει ένα καλαίσθητο ενημερωτικά έντυπο του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών-ΚΕΠ για τις δυνατότητες εξυπηρέτησης όλων μας χωρίς ταλαιπωρία, ακόμα και από το σπίτι μας,  για θέματα όπως η χορήγηση αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων, η έκδοση προσποιητικών, βεβαιώσεων, ηλεκτρονικών παραβόλων, κ.α. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΚΕΠ του Δήμου μας συγκαταλέγεται στα 5 πρώτα ΚΕΠ σε διεκπεραίωση ηλεκτρονικών αιτήσεων στον Βόρειο Τομέα,  εξυπηρετεί κάθε χρόνο πάνω από 50.000 άτομα και προτιμάται ακόμα και από πολίτες άλλων Δήμων.