“Αγία Παρασκευή μια γενιά μπροστά”, το ψηφοδέλτιο που κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο