«Αγία Παρασκευή μια γενιά μπροστά», το ψηφοδέλτιο που κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο

409