Οι εκλογές της Α – Γ ΕΛΜΕ Β Αθήνας ανέδειξαν την Αγωνιστική Συσπείρωση με ποσοστό 14,6% και τον Ανδρέα Γκιζιώτη αντιπρόσωπο για το συνέδριο της ΟΛΜΕ.

Οι εκλογές της Α – Γ ΕΛΜΕ  Β Αθήνας ανέδειξαν  την Αγωνιστική Συσπείρωση με ποσοστό 14,6% και τον Ανδρέα Γκιζιώτη  αντιπρόσωπο για το συνέδριο της ΟΛΜΕ.