ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αγίας Παρασκευής αναλαμβάνει επίσημα ο κ. Μιλτιάδης Κύρκος

Με ένα δυνατό «χαρτί» ισχυροποιεί την ορθή λειτουργία του Δήμου ο Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς. Σε μια θέση με υπερεξουσίες θα λέγαμε, μετά τις αρμοδιότητες που έδωσε ο “Κλεισθένης”, όπως αυτή του Γενικού Γραμματέα του Δήμου, απαιτούνται και τα ανάλογα προσόντα, ικανότητες και δυνατότητες.

Στη θέση του Γ.Γ. έπειτα από απόφαση που εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Αττικής τοποθετείται ο κ. Μιλτιάδης Κύρκος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, με μεταπτυχιακό από το Ε.Μ.Π.. Μετά την πρόταση που έγινε από τον Δήμαρχο κ. Ζορμπά, η ανταπόκριση υπήρξε θετική και αφού ακολουθήθηκε η διαδικασία ο κ. Κύρκος αναλαμβάνει καθήκοντα.

Τις επόμενες ημέρες θα δημοσιεύσουμε περισσότερες πληροφορίες για τον νέο Γενικό Γραμματέα που φαίνεται πολλά υποσχόμενος.