Το πρόγραμμα σπουδών απο το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Αγίας Παρασκευής

Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Αγίας Παρασκευής ανακοίωνσε το Πρόγραμμα Σπουδών Α΄Κύκλου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020.