Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στίς 7/10

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 07-10-2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12.00 με θέματα:

  1. Απόδοση Λογαριασμού Εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.500,00€ και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης για το έργο: «Κατασκευή συνθετικού τάπητα (ταρτάν), αντικατάσταση χλοοτάπητα, βελτίωση υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και περίφραξη στο χώρο “Σταύρος Κώτσης».
  3. Έγκριση επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο:  «Κατασκευή συνθετικού τάπητα (ταρτάν), αντικατάσταση χλοοτάπητα, βελτίωση υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και περίφραξη στο χώρο “Σταύρος Κώτσης».
  4. Κατάρτιση σχεδίου της 9ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

                                                                     Αγία Παρασκευή 0310-2019

                                                                       Ο Δήμαρχος

      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΖΟΡΜΠΑΣ