Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στίς 14/10

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 14-10-2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12.00 με θέματα:

  1. Κατάρτιση σχεδίου της 9ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
  2. Έγκριση  4ης Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής – Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. οικονομικού έτους 2019.
  3. Έγκριση  3ης  Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής –  ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. οικονομικού έτους 2019.
  4. Έγκριση  της 27/2019 μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Α΄/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019-2020», προϋπολογισμού 62.605,20 € (συμπ. ΦΠΑ και εργοδοτικών εισφορών).
  5. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ποσού 730,00€ και απαλλαγή της  υπαλλήλου του Δήμου Μαρίας Μεντή  για την αποστολή αντιπροσωπείας στα Τρίκαλα στο πρώτο Plug & Play Συνέδριο που  πραγματοποιήθηκε  από τις  26- 09-2019 έως τις 28-09-2019.

                                                                     Αγία Παρασκευή 10-10-2019

                                                                       Ο Δήμαρχος

      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΖΟΡΜΠΑΣ