Ναύπακτος: Συνέδριο για την Χρηματο-Οικονομική Διοίκηση & Διαχείριση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Το Συνέδριο «Χρηματο-Οικονομική Διοίκηση & Διαχείριση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», προγραμματίζεται σε μία κρίσιμη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση περίοδο και είναι αναμενόμενο να επικεντρώσει το ενδιαφέρον των εργασιών του, στις αλλαγές και τις προκλήσεις που επιφέρει το θεσμικό πλαίσιο του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι και των αλλαγών που επήλθαν σε αυτόν με τον Νόμο 4623/2019.


Οι εργασίες του Συνεδρίου θα εστιάσουν σε θέματα που αφορούν το πλαίσιο λειτουργίας και απασχολούν την καθημερινότητα της χρηματο-οικονομικής διοίκησης στους ΟΤΑ, όπως δανειοληπτική δυνατότητα, χρηματοδοτήσεις, κανονιστικό πλαίσιο, ελεγκτικές διαδικασίες, ψηφιακές εφαρμογές, και θέματα που εν γένει απασχολούν την λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στο Συνέδριο θα συμμετέχουν ως ομιλητές, συντονιστές και συμμετέχοντες αιρετοί, τεχνοκράτες (Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, Μέλη Δημοτικών Συμβουλίων, Γενικοί & Εκτελεστικοί Γραμματείς Δήμων & Περιφερειών, Επιστημονικοί και Ειδικοί Σύμβουλοι & Συνεργάτες ΟΤΑ) και υπηρεσιακά στελέχη της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού, καθώς και στελέχη Υπουργείων με συναφείς αρμοδιότητες με τους ΟΤΑ. Αναμένεται να κατατεθούν 41 εισηγήσεις από αιρετούς, από ακαδημαϊκούς, από στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, όπως και από ειδικούς επιστήμονες και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τις εισηγήσεις αυτές θα συντονίσουν 22 ειδικοί επιστήμονες και αιρετοί στα αντίστοιχα θέματα.

(1η Ετήσια Συνάντηση Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών ΟΤΑ)
Παρασκευή – Σάββατο, 1-2 Νοεμβρίου 2019
ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2019
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ναυπακτίας & Δωρίδος, Ι. Αποκαύκου 16, Ναύπακτος ΤΚ 303 00
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Ολομέλεια
09:00 – 09:30
Χαιρετισμοί Φορέων Διοργάνωσης
09:30 – 09:50
Χαιρετισμοί Επισήμων
09:50 – 10:20
Κήρυξη Έναρξης Εργασιών & Κεντρική Ομιλία
Σύσταση Δικτύου Τεχνογνωσίας για Προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών ΟΤΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ολομέλεια
10:30 – 12:00
1η Συνεδρία: Δανειοληπτική Δυνατότητα & Χρηματο-Οικονομική Ρευστότητα
12:00 – 13:30
2η Συνεδρία: Κανονιστικό Πλαίσιο για την Οικονομική Διαχείριση
13:30 – 15:00
3η Συνεδρία: Ελεγκτικές Διαδικασίες στην Οικονομική Διοίκηση
15:00 – 15:30
Διακοπή Εργασιών
15:30 – 17:30
Επίσκεψη στο Εκθεσιακό Κέντρο της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου (Χαρίλαος Τρικούπης)
Περπάτημα στο Κατάστρωμα της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου (Χαρίλαος Τρικούπης)
17:30 – 19:00
4η Συνεδρία: Καινοτομίες στην Οικονομική Υπηρεσία
19:00 – 20:30
5η Συνεδρία: Ψηφιακές Εφαρμογές Οικονομικών Διαδικασιών
20:30 – 21:30
Υποδοχή από Δήμαρχο στο Δημαρχείο του Δήμου Ναυπάκτου, Λεωφόρος Ιλάρχου Τζαβέλα 37, Ναύπακτος


ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019
2ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου, Νικολάου Τσάρα 9, Ναύπακτος, ΤΚ 303 00
09:00 – 10:00
Επίσκεψη στον Πύργο Μπότσαρη στην Ναύπακτο

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Σε 4 Αίθουσες
10:00 – 12:30
1ο Θεματικό Εργαστήριο: Νομοθεσία & Έλεγχος Δημοσίων Συμβάσεων (Αίθουσα Α)
10:00 – 12:30
2ο Θεματικό Εργαστήριο: Διαδικασίες & Εσωτερικός Έλεγχος (Αίθουσα Β)
10:00 – 12:30
3ο Θεματικό Εργαστήριο: Έσοδα & Ανταποδοτικά Τέλη (Αίθουσα Γ)
10:00 – 12:30
4ο Θεματικό Εργαστήριο: Διαχείριση & Εκκαθάριση Δαπανών (Αίθουσα Δ)
12:30 – 13:00
Βραβεύσεις σε Προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμων (ανά Κατηγορία Καινοτομίας)
13:00 – 16:00
Επίσκεψη στο Βενετσιάνικο Κάστρο στην Ναύπακτο
Λήξη Συνεδρίου

.astronafpaktos.gr