Ηλεκτρονικοί υπολογιστές δώρο από το Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδας

Την αποδοχή δωρεάς από το Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδας αποφάσισαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κατά την σημερινή τακτική συνεδρίαση.

Η δωρεά αφορά 5 ηλεκτρονικούς υπολογιστές που θα καλύψουν πάγιες ανάγκες του Δήμου.