Αλλάζει μορφή η παιδική χαρά της πλατείας Τσακού

Αισίως ξεκίνησε η ανακατασκευή της παιδικής χαράς στην πλατεία Τσακού. Το έργο γίνεται στα πλαίσια της χρηματοδότησης από το ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης δήμων, «Φιλόδημος ΙΙ», του υπουργείου Εσωτερικών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, την αναβάθμιση παιδικών χαρών και την προμήθεια μηχανημάτων έργου και είναι ύψους 14.661.395,80 ευρώ για όλη τη χώρα. Μεταξύ των δήμων που επωφελούνται του προγράμματος και εντάσσονται για την προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών, είναι και η Αγία Παρασκευή.

Στην συγκεκριμένη παιδική χαρά είχαμε αναφερθεί εκτενώς πολλάκις από το βήμα του aparaskevi-images.gr και είχαμε επισημάνει την άθλια, επικίνδυνη και επισφαλή κατάσταση στην οποία βρισκόταν. Ήδη έχουν απομακρυνθεί τα χαλασμένα-φθαρμένα παιχνίδια, αναμένεται η τοποθέτηση νέων και το δάπεδο στρώνεται με ειδικό υλικό.