Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρόκειται να συνεδριάσει την Τετάρτη, 27-11-2019 και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός).

 1. Επικύρωση πρακτικών της 15ης, 16ης και 17ης Συνεδρίασης έτους 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
 2. Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής Περιφέρειας Αττικής έτους 2018.

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Μ. Κουρή)

 • Έγκριση της σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιώς για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Συμπληρωματική Σύμβαση για εργασίες αποκατάστασης και αντιστήριξης του πρανούς στην πλαζ Βοτσαλάκια στα πλαίσια του υποέργου: “Ανάπλαση και αναβάθμιση επιλεγμένων περιοχών δικτύου κυκλοφορίας πεζών στον αστικό ιστό του Δήμου Πειραιά. ΑΑΕ 8/2012” του έργου: Ολοκληρωμένη Αστική Αειφόρος Ανάπλαση ευρείας κλίμακας στο Δήμο Πειραιά – Β΄ Φάση».

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Σ. Αντωνάκου)

 • Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Χαλανδρίου για το έργο: «Διαμόρφωση πλατείας στον Κ.Χ. 1170 του Δήμου Χαλανδρίου».

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Κεφαλογιάννη)

 • Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη συμμετοχή υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών στο 3ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφορικών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και την Κτηνοτροφία, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 11, 12 και 13 Δεκεμβρίου 2019 στην Αθήνα.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Λεωτσάκος)

 • Λήψη απόφασης για την παράταση ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων εντός του εμπορικού κέντρου στο Δήμο Γλυφάδας.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Δ. Νάνου)

 • Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις φυλακές Αυλώνα στις 18 Δεκεμβρίου 2019.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Δουνδουλάκη)

 • Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν για τις ημέρες μνήμης των Γενοκτονιών για το έτος 2020.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Δουνδουλάκη)

 • Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Αττικής στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΠΔ 170/2003 των συγκοινωνιακών φορέων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Θεοδωρακοπούλου – Μπόγρη)

 1. Έγκριση λήψης μέτρων σήμανσης και εξασφάλισης κυκλοφορίας σύμφωνα με τη μελέτη: «Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων λόγω αποκλεισμού τμημάτων της οδού Βασ. Κωνσταντίνου στην Δ.Κ. Βάρης στο πλαίσιο κατασκευής του έργου: «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων Βάρης –  Βούλας – Βουλιαγμένης».

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

 1. Απόφαση λήψης μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου «Καθαρισμός – Συντήρηση – Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής και συνδετηρίων αγωγών δικτύου πρώην ΔΕΣΕ».

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

 1. Ορισμός νέων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σε Κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του υφιστάμενου Καταστήματος Τεχνικού και Οικιακού Εξοπλισμού της εταιρείας PRAKTIKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. επί της οδού Τατοΐου 14, Μεταμόρφωση, Δήμος Μεταμόρφωσης, Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Νέο Διώροφο Κτίριο Κεντρικών Εγκαταστάσεων Εταιρείας Ταχυμεταφορών με Υπόγειο Σταθμό Αυτοκινήτων (Κέντρο διαλογής – Γραφεία – Καταστήματα λιανικής)», επί της Π. Ράλλη 36-38, στο Δήμο Αιγάλεω, Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορά στη δραστηριότητα «Κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος – Μικτή Επιχείρηση Λιανικής & Χονδρικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών – Μαζικής Εστίασης Παρασκευής και Διάθεσης Πλήρους γεύματος» της «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» στη Λ. Κηφισού 94, στο Δήμο Αιγάλεω – ΠΕΤ: 1907136525.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του υφιστάμενου δικτύου γεωτρήσεων που βρίσκεται εντός του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Βουλευτών «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» στην περιοχή Κηφισιά Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μονάδα Βιοαερίου, επαύξηση ισχύος από 499kW σε 998kW της εταιρείας ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ Α.Ε. που βρίσκεται στη θέση Βράχος Ντόσκουρι στο Δήμο Μεγάρων της Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)