Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 3/12

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 3-12-2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα 09.00π.μ με θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ.  299/2019 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου.
  2. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 158/2019 απόφασης και εκ νέου λήψη απόφασης που αφορά «Κατάρτιση και έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρων κεντρικής πλατείας για Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις».
  3. Έγκριση  μελέτης και κατάρτισης όρων διακήρυξης για την υπηρεσία με τίτλο «Υποστήριξη Εφαρμογών οικονομικής Υπηρεσίας και την Προμήθεια του νέου υποσυστήματος (ΜODULE) BI PROPOSAL BUDJET».
  4. Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών.
  5. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνη έως του ποσού των 26.000€ για την πραγματοποίηση των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2019-2020 Δήμου Αγίας Παρασκευής”.

                                                                        Αγία Παρασκευή 29-11-2019

                                                                      Ο Δήμαρχος

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΖΟΡΜΠΑΣ