Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 9/12

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 09-12-2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12.00 με θέματα:

  1. Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού  του Ν.Π.Δ.Δ  Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. οικονομικού έτους 2019.
  1. Απόδοση Λογαριασμού Εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.500,00 € και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
  2. Λήψη απόφασης για ανάθεση υπόθεσης σε εξωτερικό δικηγόρο.

                                                                        Αγία Παρασκευή 05-12-2019

                                                                      Ο Δήμαρχος

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΖΟΡΜΠΑΣ