Τρεις συνεδριάσεις για το Δημοτικό Συμβούλιο στις 18/12, Τεχνικό Πρόγραμμα, Προϋπολογισμός και άλλα θέματα

28η Συνεδρίαση

ΠΡΟΣ

                                                                       τους Δημοτικούς Συμβούλους

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 18.12.2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 με θέμα:

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγίας Παρασκευής Οικονομικού έτους 2020 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

29η Συνεδρίαση

ΠΡΟΣ

                                                                       τους Δημοτικούς Συμβούλους

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 18.12.2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 με θέμα:

1. Έγκριση Προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2020 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

30η Συνεδρίαση

ΠΡΟΣ

                                                                       τους Δημοτικούς Συμβούλους

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 18.12.2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 21.30 με θέμα:

  1. Παράταση χρονικού ορίου για την  προμήθεια με τίτλο» ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» με αρ. πρωτ. 32498/14-12-2018 σύμβαση και αρ. ΑΔΑ: 18SYMV004198434 2018-12-14 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Δάβαρη).
  2. Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 47/2019 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «Τροποποίηση της με αριθ. 32/2019 απόφασης και εκ νέου λήψη απόφασης περί χωροθέτησης εγκαταστάσεων Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων για την περίοδο των εορτών 2019-2020 και παραχώρηση χώρου Κεντρικής Πλατείας στην ΕΝΕΒΑΠ» (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κ. Β. Ζορμπάς).
  3. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας με τους αναπληρωματικούς τους για τη συμμετοχή τους στη Διευρυμένη Εκτελεστική Επιτροπή ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  4. Λήψη απόφασης για Επιπρόσθετη Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Λέκκας).