Κλειστό για συναλλαγές το ταμείο εσόδων του Δήμου 2&3

Κλειστό για συναλλαγές με το κοινό θα είναι το Τμήμα Ταμείου και το Τμήμα Εσόδων του Δήμου Αγίας Παρασκευής στις 2 και 3 Ιανουαρίου 2020.

Τα τμήματα θα παραμείνουν κλειστά λόγω μετάπτωσης των δεδομένων και έναρξης του συστήματος στο νέο οικονομικό έτος.