Γιώργος Οικονόμου: Είναι μόνο η αρχή

Αφήνουμε  πίσω  τα  βαρίδια και  την  νοοτροπία του χθες  που  μας  κρατούν καθηλωμένους στην  παθογένεια και  στην  ανομία. Δεν θα επιτρέψουμε, οι αμαρτίες και τα λάθη του  παρελθόντος να μας ταλαιπωρούν και   να  πέφτουν στις πλάτες  των δημοτών  και   σε ανυποψίαστους συμπολίτες μας  που  τόλμησαν να ασχοληθούν με τα  κοινά.

Αυτό  όμως για  να  γίνει  χρειάζεται ενδελεχής  έλεγχος και διαφάνεια στα  οικονομικά του Δήμου. Όλα στο φως. Μας  χωρίζει  άβυσσος με  την  λογική του κουκουλώματος, των  συμψηφισμών, της επιλεκτικής μνήμης, των αόριστων καταγγελιών και των καμμένων δίσκων.

Καταθέσαμε χθες 12 συγκεκριμένα ερωτήματα στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και  περιμένουμε απαντήσεις. Είναι μόνο η αρχή.

Παραμένουμε σταθεροί στις δεσμεύσεις μας υπηρετώντας το  συμφέρον του δημότη.

                                                        

Θέμα: Χορήγηση Οικονομικών Στοιχείων

Παρακαλώ όπως μου χορηγηθούν στοιχεία και απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:

 1. Ποιες είναι αναλυτικά οι ανεξόφλητες δαπάνες του Π/Υ που μεταφέρονται με ανάληψη υποχρέωσης στον Π/Υ του τρέχοντος έτους;
 2. Ποια ανεξόφλητα τιμολόγια μεταφέρονται ως υποχρέωση στο τρέχον έτος και για ποιους λόγους δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή τους;Έχουν εγγραφεί όλες αυτές οι υποχρεώσεις στον νέο Π/Υ;
 3. Έχει ληφθεί μέριμνα ώστε να μην εγγραφούν στον Π/Υ 2020 κατατμημένες πιστώσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών;Στην εκτέλεση Π/Υ 2019 όπως διαμορφώθηκε με τις αναμορφώσεις, είχαμε τέτοιες περιπτώσεις;
 4. Η αλληλογραφία με το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας σχετικά με τον Π/Υ 2020
 5. Ποιες είναι αναλυτικά οι υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ);
 6. Ποιες δαπάνες ΠΟΕ (αναλυτικά) είναι σε εκκρεμότητα δημοσιονομικού ελέγχου;
 7. Υπάρχουν περιπτώσεις περιέλευσης στον δήμο Αγίας Παρασκευής καταλογιστικών πράξεων (και ποιων) και για ποιες υπάρχει υποχρέωση ταμειακής βεβαίωσης εσόδων;Έχουν ληφθεί υπόψη τα ανωτέρω στη σύνταξη του Π/Υ του 2020;
 8. Ποιες δαπάνες μισθωμάτων (αναλυτικά) κατέβαλε ο δήμος της Αγίας Παρασκευής για τα οικονομικά έτη 2018 και 2019;
 9. Υπήρχε αναγκαιότητα μίσθωσης όλων των ακινήτων και μέχρι ποιο χρονικό διάστημα δικαιολογούνταν η χρήση τους;
 10. Πού ανατέθηκαν (αναλυτικά) όλες οι δαπάνες του Π/Υ 2019 σε όλους τους σχετικούς κωδικούς που αφορούν συντήρηση, προμήθεια, επισκευή, κλπ. εκτυπωτικού και φωτοτυπικού εξοπλισμού;
 11. Έγγραφα με εγκρίσεις όλων των αναμορφώσεων του Π/Υ 2019, μετά από τον έλεγχο νομιμότητας
 12. Ισολογισμούς των Νομικών Προσώπων του δήμου, και δημοσίευση αυτών για τα έτη 2012 έως 2018
  Γεώργιος Οικονόμου
Δημοτικός Σύμβουλος
Επικεφαλής δημοτικής παράταξης “Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή”