Ν. Μαλάμος και Ν. Ζόμπολας οι δύο νέοι Αντιδήμαρχοι (χωρίς αντιμισθία)

Κατόπιν απόφασης του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής Βασίλη Ζορμπά ορίζονται ως άμισθοι Αντιδήμαρχοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Μαλάμος Νικόλαος του Ζαχαρία ως Αντιδήμαρχος Πρόνοιας, Προστασίας και Προαγωγής Υγείας της Πόλης (χωρίς αντιμισθία), με αρμοδιότητες:

  • Εποπτεία-λειτουργία του Σήματος Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας.
  • Εποπτεία-λειτουργία των ΚΑΠΗ του Δήμου.
  • Εποπτεία-λειτουργία-συντονισμός του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Ζόμπολας Νικόλαος του Αθανασίου ως Αντιδήμαρχος Νεολαίας της Πόλης (χωρίς αντιμισθία), με αρμοδιότητες:

  • Την εποπτεία και τον συντονισμό θεμάτων που αφορούν στη Νεολαία και στο τοπικό συμβούλιο Νέων.
  • Τα θέματα μισθώσεων ακινήτων του Δήμου, κληροδοτημάτων και ακινήτων για αγορά και αξιοποίηση, οικοπέδων για απαλλοτρίωση.
  • Τη δημιουργία Δημοτικού μητρώου ενεργών συλλόγων και σωματείων.
  • Τον συντονισμό της συνεργασίας του Δήμου με το Αμερικάνικο Κολέγιο και τη Γαλλική Σχολή.

Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι υπογράφουν εισηγήσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα, τα οποία εκδίδονται από την υπηρεσία αρμοδιότητάς τους.

Έγγραφα που αφορούν σε θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε δημόσιες αρχές υπογράφονται από τον Δήμαρχο.

Επιπλέον, προσυπογράφουντις αποφάσεις Δημάρχου αρμοδιότητάς τους.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος ή ο νόμιμος αναπληρωτής τους.