ΠΑΟΔΑΠ – Απολογισμός πεπραγμένων 4μήνου

Μετά την ενημέρωση των πολιτών για την γενική κατάσταση του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΟΔΑΠ), την 18η Σεπτεμβρίου 2019, συνεχίζουμε  την ενημέρωσή τους για τα πεπραγμένα από την ημερομηνία αυτή έως σήμερα. Αρκετά από αυτά μπορούν να χαρακτηρισθούν ως αυτονόητα, αν και το αυτονόητο δεν είναι πάντα δεδομένο αλλά δυστυχώς ζητούμενο.

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ:

α. Εκδόθηκαν εγκαίρως τα φυλλάδια των προγραμμάτων του Οργανισμού, τα οποία προβλήθηκαν με κάθε δυνατό τρόπο, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται αύξηση, κατά μέσον όρο 15%, των εγγεγραμμένων στις πολιτιστικές και αθλητικές δομές του. 

β. Προσλήφθηκαν εγκαίρως οι γυμναστές για την πραγματοποίηση των δωρεάν προγραμμάτων μας στα σχολεία, σε συνεργασία με την Ένωση Συλλόγων Γονέων.

γ. Ψηφίσθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις των ετών 2012 έως 2018 για την, αμέσως μετά, ψήφιση των Ισολογισμών των αντίστοιχων Οικονομικών Ετών.

δ. Κατεβλήθη μέρος των από ετών οφειλομένων ποσών, σε προμηθευτές και εργαζομένους.

ε. Επισκευάσθηκε η οροφή των αιθουσών γυμναστικής κάτω από τις κερκίδες.

στ. Έγινε μυοκτονία  και απεντόμωση σε όλες τις εγκαταστάσεις.

ζ. Συντηρήθηκαν, εκ των ενόντων, τα υπολειτουργούντα 4 κλιματιστικά («ντουλάπες») του κλειστού Γυμναστηρίου «Νότου» και λειτουργούν ικανοποιητικά.

η. Συντηρήθηκαν και λειτουργούν ικανοποιητικά οι 2 μη λειτουργούσες κεντρικές κλιματιστικές μονάδες και τα κλιματιστικά των αποδυτηρίων, στο Κλειστό Γυμναστήριο Κοντοπεύκου. Η επαναλειτουργία τους πραγματοποιήθηκε με ενέργειες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, του Διευθυντή της κ. Αργύρη Μαυρομαρά και του Αντιδημάρχου κ. Βασίλη Σάρκουλα, τους οποίους ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκρισή  τους.

θ. Έγινε προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΤΠΕ, σε αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου προηγούμενου.

ι. Έγινε συντήρηση και επισκευή των οργάνων γυμναστικής.

ια. Έγινε προμήθεια αναλώσιμου αθλητικού υλικού και υλικών για τα Εργαστήρια Τέχνης.

ιβ. Έγινε προμήθεια ειδών καθαριότητος

ιγ. Ανατέθηκαν υπηρεσίες  λογιστικών υπηρεσιών

ιδ. Δημιουργήθηκε Παιδική Θεατρική Σκηνή, για να παρουσιάζει δωρεάν θεατρικές παραστάσεις σε παιδιά

ιε. Διοργανώθηκαν μια αθλητική  και τέσσερις  πολιτιστικές εκδηλώσεις

ιστ. Ανανεώθηκε η ενοικίαση ακινήτου ιδιοκτησίας του ΠΑΟΔΑΠ, με σημαντική αύξηση του ενοικίου

ιζ. Πραγματοποιούνται έρευνες-μελέτες, σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου,  για την ενεργειακή αναβάθμιση αλλά και την ανάπλαση των αθλητικών και άλλων εγκαταστάσεων του ΠΑΟΔΑΠ

ιη. Προγραμματίσθηκαν οι ενέργειες για την Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας του ΠΑΟΔΑΠ και την αναζήτηση Ευρωπαϊκών ή άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων

ιθ. Προγραμματίζεται η δημιουργία Ταμειακής Υπηρεσίας στον Οργανισμό

Παρά τα πολλά και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΔΑΠ, είμαι πεπεισμένος ότι με την βοήθεια και συμπαράσταση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των εργαζομένων του Οργανισμού και των Υπηρεσιών του Δήμου αλλά και των Αθλητικών Φορέων,  ο ΠΑΟΔΑΠ θα πραγματοποιήσει στο προσεχές διάστημα, σταδιακά και   προγραμματισμένα, αυτό που οφείλει: Να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πολίτες, σε αξιοπρεπείς εγκαταστάσεις.

Να σημειωθεί ότι, για αντικειμενικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η ανάληψη οποιασδήποτε ενέργειας από τον ΠΑΟΔΑΠ με οικονομικό κόστος (συντηρήσεις, επισκευές, κατασκευές, προμήθειες και διοργανώσεις), πριν την επιστροφή του Προϋπολογισμού του, εγκεκριμένου από την Περιφέρεια, που εκτιμάται  ότι θα γίνει τον μήνα Φεβρουάριο 2020. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ

                                                                                           Σπύρος Χρ. Παπασπύρος