Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Δήμο Αγίας Παρασκευής για τη λήψη δανείου

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής σύμφωνα με την υπ’ αρ. 02/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προτίθεται να προβεί στη σύναψη μακροχρόνιου δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένη τράπεζα ή Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, για την υλοποίηση του έργου «Απαλλοτρίωση του ΟΤ 119- (Πρώην Σχολείο Μακρή)» για τη στέγαση της σχολικής κοινότητας προϋπολογισμού 2.750.000,00 ευρώ.

Καλεί όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διατηρούν υποκαταστήματα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου καθώς και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με την κατάθεση προσφορών μέχρι τις 14/02/2020 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής, Λεωφόρος Μεσογείων 415-417 στο Πρωτόκολλο του Δήμου.

Ο πίνακας αποδεκτών περιλαμβάνει: το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την Ε.Τ.Ε., την EUROBANK, την ALPHA BANK, την Attica Bank και την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.