Ειδικό συνεργάτη για θέματα Κτηνιατρικής και Ασφάλειας Τροφίμων ζητά ο Δήμος Αγίας Παρασκευής

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής καλεί κάθε ενδιαφερόμενο/η να υποβάλλει σχετική αίτηση και αποδεικτικά των προσόντων του, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής σε θέματα Κτηνιατρικής, Προστασίας των ζώων, φαρμάκων & κτηνιατρικών εφαρμογών, καθώς και ασφάλειας τροφίμων κοινωνικών υποδομών του Δήμου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα παράτασης κατά το άρθρο 163 του Ν. 3584/2007 όπως ισχύει.

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε ΕΔΩ.