Ώρες λειτουργίας του ταμείου εσόδων του Δήμου

Για την εξυπηρέτηση του κοινού σε θέματα ΤΑΠ, Κοιμητηρίου, κλήσεων κ.ά., σας ενημερώνουμε:

  1. Οι ώρες λειτουργίας του Τμήματος Εσόδων και του Ταμείου για πληροφορίες και εξυπηρέτηση του κοινού με φυσική παρουσία είναι από τις 08:00 έως τις 14:00.
  2. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών η τηλεφωνική επικοινωνία με το Τμήμα Εσόδων συνιστάται να γίνεται από τις 14:00 έως τις 15:30 (ώρες μη λειτουργίας του Ταμείου για το κοινό).
  3. Υπάρχει τέλος η δυνατότητα επικοινωνίας με το Τμήμα Εσόδων μέσω e-mail ή fax.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

2132004551 (ΤΑΠ, Κοιμητήριο)

2132004544 (Κοιμητήριο, Κλήσεις ΚΟΚ)

2132004595 (0,5% καταστημάτων, κλήσεις ΚΟΚ, ΤΑΠ, Πανηγύρια)

2132004543 (Προϊστάμενος)

FAX: 210-6003686

E-MAIL: esoda@agiaparaskevi.gr