Διπλή συνεδρίαση του ΔΣ στις 12/2

aparaskevi-images.gr

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 12.02.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 με θέμα:

  1. Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2018 του Δήμου Αγίας Παρασκευής, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 12/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 12.02.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00με θέματα:

  1. Λήψη Απόφασης για άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία του Ν. Μπιλιάνη στο Ο.Τ. 46 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου, σε συμμόρφωση προς την υπ’ αρ. Α21191/2018 Απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Πολεοδομική αναγκαιότητα – Οικονομική δυνατότητα (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κ. Β. Ζορμπάς).
  2. Τροποποίηση της Σύμβασης που αφορά «Εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων σε στάσεις αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (στέγαστρα) του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
  3. Έγκριση διαδικασίας για την χορήγηση ειδών διαβίωσης και περίθαλψης απόρων – Πάσχα» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Κωβαίος-Ντούσκος).
  4. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Πολεοδομική ενότητα των Πευκακίων (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κ. Β. Ζορμπάς).