13/2/2020 .. Εκλογές για το ΔΣ της Α-Γ ΕΛΜΕ Β’ Αθήνας με την παρουσία και του Αθανάσιου Μπαλάσκα

Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020. Εκλογές για το ΔΣ της Α-Γ ΕΛΜΕ Β’ Αθήνας. Με γνωρίζετε. Σας γνωρίζω.
Όποιος επιθυμεί στηρίζει.

Βιογραφικό Σημείωμα του Αθανασίου Μπαλάσκα