Ξεκίνησε η ανάπλαση της οδού Αιγαίου Πελάγους

Οδός Αιγαίου Πελάγους

Ξεκίνησαν ήδη οι εργασίες στην οδό Αιγαίου Πελάγους, με στόχο την ανάπλαση της.

Το έργο «Ανάπλαση Αιγαίου Πελάγους»  αφορά στο τμήμα της οδού Αιγαίου Πελάγους από τη Λ. Μεσογείων προς και έως την οδό Ελβετίας μήκους 1,15 km και περιλαμβάνει την ανακατασκευή των πεζοδρομίων και τη συντήρηση του ασφαλτοτάπητα με την ταυτόχρονη αστική αναζωογόνηση, λόγω των χρησιμοποιούμενων βιοκλιματικών υλικών. Στα πλαίσια της ανακατασκευής της εν λόγω οδού περιλαμβάνεται: η ανακατασκευή των πεζοδρομίων με  βιοκλιματικούς κυβόλιθους (cool materials), η διαμόρφωση διόδων πρόσβασης ΑΜΕΑ από βιοκλιματικές τσιμεντόπλακες (cool materials), κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για  τη διασφάλιση της ορατότητας των διερχόμενων οχημάτων με τη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων στις διασταυρώσεις, η τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, η οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης και διαγράμμιση τους με ανακλαστική βαφή, η διαγράμμιση των διαβάσεων, η οριοθέτηση των κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης, η τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων LED, ενώ παράλληλα θα ασφαλτοστρωθεί το οδόστρωμα και θα διορθωθούν οι φθορές του και η στάθμη του. 

Αρχικός Προϋπολογισμός: 1.300.000,00 €

Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο: 417.023,00 €

Ιδιοι Πόροι: 882.977,00 €

Ποσό Εργολαβικής Σύμβασης: 570.193,13 € εκ των οποίων τα 417.023,00 € θα χρηματοδοτηθούν από το Πράσινο Ταμείο, και τα υπόλοιπα από ιδιους πόρους του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Χρόνος ολοκλήρωσης: 18 μήνες

Οριστικός Ανάδοχος: «ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΙΕΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «KONTOS CONCREATE ATE»