Έναρξη μαθημάτων στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Αγίας Παρασκευής

Ξεκίνησαν την Τρίτη 21-01-2020 τα μαθήματα στα πρώτα δημιουργηθέντα τμήματα στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  Αγίας Παρασκευής.

Η ανταπόκριση των πολιτών ήταν ικανοποιητική και συνεχίζεται η προσέλευσή τους για κατάθεση αιτήσεων, καθώς η πρόσκληση παραμένει ανοιχτή και κάθε ένα τμήμα που δημιουργείται ξεκινά τα μαθήματα.

Τα μαθήματα για το Πρόγραμμα πραγματοποιούνται στο χώρο του 2ου Λυκείου Υακίνθου 25, Αγία Παρασκευή.

Επίσης εννιά (19 έως 27 του παρακάτω πίνακα) νέες θεματικές δράσεις  εντάσσονται επιπλέον στα Προγράμματα του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αγίας Παρασκευής στο οποίο υλοποιούνται προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αγίας Παρασκευής μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Τα Προγράμματα πραγματοποιούνται στο χώρο του 2ου Λυκείου Υακίνθου 25, Αγία Παρασκευή.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Οι  δηλώσεις – αιτήσεις συμμετοχής συνεχίζονται και μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού στο 2ο όροφο του Δημαρχείου Αγίας Παρασκευής κατά τις ώρες 09:00-13:00 έχοντας την ταυτότητα σας.

Στο site του Δήμου μπορείτε να εκτυπώσετε την σχετική αίτηση και στον ιστότοπο https://kentradiaviou.gr μπορείτε να λάβετε πληροφορίες για το κάθε πρόγραμμα – δράση

Πληροφορίες:

Τμήμα Παιδείας Τηλ. : 2132004568-601

Ταχ. Διεύθυνση: Μεσογείων 415-417

Email: dep@agiaparaskevi.gr

Τηρείται  σειρά προτεραιότητας.