15 διαπολιτισμικοί μεσολαβητές σε 7 Κέντρα Κοινότητας και 3 Κέντρα Ένταξης Μεταναστών με χρηματοδότηση ΠΕΠ Αττικής

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη ενισχύονται τα Κέντρα Κοινότητας (ΚΚ) και τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) της Περιφέρειας με διαπολιτισμικούς μεσολαβητές, με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, ύψους 772.200 ευρώ. Στόχος είναι να διευκολυνθεί η ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των μεταναστών, προσφύγων, αιτούντων άσυλο και των κρατικών φορέων και δομών υποστήριξης αλλά και της τοπικής κοινωνίας.

Ειδικότερα προβλέπεται η προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης που παρέχονται από τους ΟΤΑ Α’ βαθμού της Περιφέρειας, μέσω της πρόσληψης και κατάρτισης δεκαπέντε (15) διαπολιτισμικών μεσολαβητών (ΔΜ) οι οποίοι θα απασχοληθούν σε 7 Κέντρα Κοινότητας  και σε 3 Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Αττικής.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, δήλωσε σχετικά:

«Βασική προτεραιότητα της νέας Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής, είναι η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και η κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων και μεταναστών, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο πλαίσιο αυτό ενισχύουμε με διαπολιτισμικούς μεσολαβητές στοχευμένα 7 Κέντρα Κοινότητας και 3 Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Αττικής, ώστε να εξασφαλίσουμε τη βέλτιστη επικοινωνία μεταξύ των μεταναστών, προσφύγων, αιτούντων άσυλο και των κρατικών φορέων και δομών υποστήριξης αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση συμπληρώνει και επεκτείνει τις δράσεις στήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 του ΠΕΠ Αττικής».

Σε ποιους Δήμους τοποθετούνται οι Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές

Η επιλογή των Δήμων, στις δομές των οποίων θα τοποθετηθούν οι Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές έγινε βάσει συγκεκριμένων κριτήριων όπως η ύπαρξη Κέντρου Φιλοξενίας στα γεωγραφικά όρια του δήμου, η συμμετοχή του δήμου στο πρόγραμμα φιλοξενίας αιτούντων διεθνή προστασία σε διαμερίσματα , ο αριθμός νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στον δήμο (εκτός αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς Προστασίας). Οι δήμοι και ο ενδεικτικός αριθμός των διαπολιτισμικών μεσολαβητών οι οποίοι θα τοποθετηθούν ανά δήμο είναι οι εξής:

  1. Δήμος Αθηναίων, ΚΕΜ, 4 ΔΜ
  2. Δήμος Αιγάλεω, ΚΚ, 1 ΔΜ
  3. Δήμος Καλλιθέας, ΚΕΜ, 1 ΔΜ
  4. Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, ΚΚ, 1ΔΜ
  5. Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου, ΚΚ, 1ΔΜ
  6. Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, ΚΚ, 1ΔΜ
  7. Δήμος Πειραιώς, ΚΕΜ, 1ΔΜ
  8. Δήμος Περάματος, ΚΚ, 1ΔΜ
  9. Δήμος Χαϊδαρίου, ΚΚ, 3ΔΜ
  10. Δήμος Ωρωπού, ΚΚ, 1ΔΜ.

Η επιλογή των ΔΜ που θα στελεχώσουν τα ΚΚ/ΚΕΜ, θα πραγματοποιηθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, ενώ οι επιλεγέντες ΔΜ θα υπογράψουν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, για 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη χρηματοδότησης των ΚΚ. Οι Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές θα επιμορφωθούν μέσω εξειδικευμένου Προγράμματος Κατάρτισης που θα υλοποιήσει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., και έπειτα θα διατεθούν για απασχόληση στα ΚΚ/ΚΕΜ.

Τα αναμενόμενα οφέλη αφορούν σε πρώτο επίπεδο, στην επιτάχυνση διεκπεραίωσης των διοικητικών διαδικασιών και βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους μετανάστες/πρόσφυγες/αιτούντες άσυλο.

Σε δεύτερο και ουσιαστικότερο όμως επίπεδο, αφορούν στην προαγωγή της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων σε υπηρεσίες υγείας /πρόνοιας/κοινωνικής φροντίδας, στη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης και διαλόγου μεταξύ των μελών των μεταναστευτικών/προσφυγικών κοινοτήτων και της τοπικής κοινωνίας, στη συμβολή για την εξάλειψη αρνητικών στερεοτύπων, πολιτισμικών παρεξηγήσεων και διακρίσεων και γενικότερα στη διευκόλυνση της εφαρμογής της ενταξιακής πολιτικής και στη βελτίωση της συνολικής εικόνας της Χώρας.