Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19/2

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 19-02-2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 9.30π.μ. με θέματα:

  1. Λήψη απόφασης περί συμμόρφωσης προς την υπ’ αριθμ. 66/2020 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
  2. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση των Αποκριάτικων εκδηλώσεων 2020 Δήμου Αγ. Παρασκευής.
  3. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 190,78€, σε βάρος του ΚΑ 00.8261.01 προϋπολογισμού  2020.

                                                          Αγία Παρασκευή  14-02-2020

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ