Στήν διακριτική ευχέρεια του Δημάρχου είναι να παραχωρεί χώρο για τις Δημοτικές Παρατάξεις

Αμέτρητες σημαντικές αλλαγές “κρύβουν” τα άρθρα που ψηφίζονται στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με την πλειοψηφία τους να αφορούν τους Αιρετούς.Μία από  αυτές είναι η ανατροπή που φέρνει η παρ.1 του άρθρου 11.

Με αυτήν αντικαθίσταται η παρ.8 του αρ.66 «Δημοτικές Παρατάξεις» του Καλλικράτη (ν.3852/2010), ενός άρθρου που είχε αντικατασταθεί από τον Κλεισθένη (αρ.73 ν.4555/2018) και εν συνεχεία πάλι τροποποιηθεί με τον ν.4623/2019 και ξανά με τον ν.4625/2019.

Η αλλαγή τώρα αφορά το δικαίωμα των Δημοτικών Παρατάξεων να έχουν κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο και γραμματειακή υποστήριξη

Όπως θα δείτε, το Ν/Σ ουσιαστικά μετατρέπει το δικαίωμα σε δυνατότητα.

O Δήμαρχος πλέον δεν θα έχει υποχρέωση, αλλά διακριτική ευχέρεια να τους τα παραχωρεί, αναλόγως των “υπηρεσιακών αναγκών”…

Ακολουθεί η διαχρονική εξέλιξη της σημαντικής αυτής ρύθμισης για την πρακτική λειτουργία των Δημοτικών Παρατάξεων:

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (αρ.66 ν.3852/2010)

« Για την αποδοτικότερη λειτουργία των Δημοτικών Παρατάξεων η Δημοτική Αρχή ΟΦΕΙΛΕΙ να παραχωρεί σε αυτές κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο, καθώς και γραμματειακή υποστήριξη. »

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ (αρ.73 ν.4555/2018, αντικατέστησε μεν ολόκληρο το αρ.66, αλλά τη συγκεκριμένη διατύπωση την κράτησε όπως την είχε ο Καλλικράτης)

« Για την αποδοτικότερη λειτουργία των Δημοτικών Παρατάξεων η Δημοτική Αρχή ΟΦΕΙΛΕΙ να παραχωρεί σε αυτές κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο, καθώς και γραμματειακή υποστήριξη. »

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ(παρ.1 αρ.11)

« Για την αποδοτικότερη λειτουργία των Δημοτικών Παρατάξεων η Δημοτική Αρχή ΜΠΟΡΕΙ να παραχωρεί σε αυτές κατάλληλα εξοπλισμένο χώροκαι γραμματειακή υποστήριξη, εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες. ».

Το ζήτημα απασχολούσε Αιρετούς ανά την Ελλάδα, με Επικεφαλής Παρατάξεων να διεκδικούν ό,τι μέχρι σήμερα ρητά όριζε ο Νόμος. Αρκεί μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο και θα εντοπίσετε παραδείγματα δημοσίων καταγγελιών, επιστολών και προστριβών.

Να σημειωθεί ότι η Αιτιολογική Έκθεση για το αρ.11 αναφέρει πως « τροποποιούνται διατάξεις του ν.3852/2010 σε μία προσπάθεια εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου της Αυτοδιοίκησης ».

airetos.gr