Τακτική συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής στις 12/3

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 12-03-2020 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13.30 με θέματα:

  1. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής – Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.
  2. Έγκριση της μελέτης και των όρων της Διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 2020».
  3. Απευθείας ανάθεση της «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΟΡΤΩΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ» με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω του ότι διαφαίνεται επικείμενος κίνδυνος για την δημόσια υγεία».
  4. Σύσταση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου που αφορά στον Κ.Α. 30.6279.02 «Δαπάνες σύνδεσης ΔΕΗ» – (για ηλεκτροδότηση της παιδικής χαράς Ερμού  & Αισώπου).

                                                          Αγία Παρασκευή  06-03-2020

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ