Τσαπατσουλιές στους δρόμους της Αγίας Παρασκευής και η ευθύνη σε κανέναν!

Αγίας Τριάδος & Δημοσθένους…τομή από την ΕΥΔΑΠ που ξεκίνησε μάλλον το Σάββατο 7-3-20 διότι είχε βάλει προειδοποιητική περίφραξη.

Σήμερα 9-3-20 με τη βροχή έγινε αυτό το χάος…Μπορεί να ξεκίνησε τις εργασίες και τη Κυριακή…δεν είχε όμως άδεια από το Δήμο … Και περίφραξη ως όφειλε…για την αποφυγή ατυχημάτων…