Ανακοίνωση για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων

Λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποτροπή της διάδοσης τού κορονοϊού Covid-19, ανακύπτει ανάγκη λήψης μέριμνας για τα αδέσποτα ζώα.

Ο Δήμος μας, έχοντας ευαισθησία, υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή των δημοτώνστη διαχείριση τής πρωτοφανούς κατάστασηςπου αντιμετωπίζει η χώρα, ενημερώνει τους συμπολίτες μας, οι οποίοιπαρέχουν τροφή στα αδέσποτα ζώα, να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τον υπεύθυνο της Πολιτικής Προστασίας, κ. Νίκο Τζιντάνο, στον αριθμό 6942-461692, ώστε να τους παρέχεται η σχετική Βεβαίωση Μετακίνησης για αυτόν τον σκοπό.

Βασίλης Ζορμπάς

Ιατρός Πνευμονολόγος

Διευθυντής ΕΣΥ

Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής