Επιστολή της ΕΝΕΒΑΠ στους αρμόδιους υπουργούς με θέμα μέτρα για τις ΜμΕ από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού

Επιστολή προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ.κ. Χρ. Σταϊκούρα, Α. Γεωργιάδη κ. Ι. Βρούτση απέστειλε η ΕΝΕΒΑΠ, όπου τονίζει τα εξής:

Αγία Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2020

Προς:

Υπ. Οικονομικών – Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων – Υπ. Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων

ΘΕΜΑ: Μέτρα για τις ΜμΕ από τις επιπτώσεις της πανδημίας του Κορωνοϊού.

Κύριοι Υπουργοί,

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η πανδημία από το Κορωνοϊό (COVID-19) θα έχει σοβαρές συνέπειες στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα της χώρας. Μέσα σε αυτές τις δύσκολες ώρες για την χώρα, θεωρούμε ότι πρέπει να στηριχτούν οι μικρομεσαίοι συνάδελφοι μας, λόγω της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων σαν μέτρο αντιμετώπισης της εκθετικής μετάδοσης του Κορωνοϊού. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 έχει κάνει ακόμη πιο δύσκολη τη λειτουργία των υπόλοιπων κλάδων αφού δεν υπάρχει δυνατότητα μετάβασης των καταναλωτών. Για αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να στηριχτούν οι συνάδελφοι μας σε δύο άξονες: τη διεύρυνση των συναδέλφων που εντάσσονται στους ΚΑΔ (Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας) και ύπαρξη συμπληρωματικών μέτρων στήριξης.

Άξονας α’: Διεύρυνση επιχειρήσεων για τα ευεργετικά μέτρα

Τα ευεργετικά μέτρα πρέπει να είναι οριζόντια για όλες τις επιχειρήσεις ασχέτως νομικής μορφής ή ΚΑΔ. Εφόσον όμως υπάρχουν διάφορες φάσεις θεωρούμε ότι είναι πέντε περιπτώσεις επιχειρήσεων που αδίκως δεν έχουν συμπεριληφθεί στην πρώτη φάση στα ευεργετικά μέτρα:

  • Κλάδοι που δεν μπορούν να έχουν επαφή με το καταναλωτικό κοινό, λόγω απαγόρευσης κυκλοφορίας. (π.χ. Μεσίτες Ακινήτων, Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές κα.)
  • Ομόρρυθμοι εταίροι Προσωπικών Εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ) – Το σύνολο Ομόρρυθμων εταίρων και προσωπικού να μην ξεπερνάει τους 6 (όπως και στις ατομικές)
  • Διαχειριστές Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ)
  • Επιχειρήσεις με προσωπικό μέχρι 10 ατόμων αντί για 5 που ισχύει σήμερα.
  • Επιχειρήσεις που ο κύριος όγκος του τζίρου τους (>80%) αντιστοιχεί σε δευτερεύων ΚΑΔ που ανήκει στους ΚΑΔ που πλήττονται.

Άξονας β’: Συμπληρωματικά μέτρα στήριξης

Εκτός από τη διεύρυνση των δικαιούχων θεωρούμε ότι πρέπει να παρθούν και κάποια συμπληρωματικά μέτρα:

  • Μείωση του ενοικίου στο 60% για α’ κατοικία εκτός από τους υπαλλήλους και για τους συναδέλφους που δικαιούνται τα ευεργετικά μέτρα.
  • Απαλλαγή πληρωμής ενοικίου επαγγελματικής στέγης για 3 μήνες μέχρι να επανέλθει μερικώς η αγορά. Ταυτόχρονη απαλλαγή φορολογίας για τους εκμισθωτές και μείωση φορολογικών συντελεστών για έσοδα από ενοίκια για όλο το 2020.
  • Απαλλαγή πληρωμής υπηρεσιών περιεχομένου Δημόσιας Θέασης από τους παρόχους (Cosmote, Nova), αφού από 14/3 υπάρχει απαγόρευση χρήσης τραπεζοκαθισμάτων στις επιχειρήσεις εστίασης, άρα δεν υπάρχει και η υπηρεσία της Δημόσιας Θέασης και για το διάστημα που ισχύει η αναστολή λειτουργίας.
  • Μείωση παγίων στο 50% για Εταιρείας Κοινής Ωφέλειας παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Τηλεπικοινωνιών στις επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί πλήρως η λειτουργία τους και για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή.

Με εκτίμηση,

Το Δ.Σ.