Τακτική Συνεδρίαση (δια περιφοράς) στις 8/4

Δημοτικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 08.04.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 -13.30  με θέματα:

  1. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
  2. Λήψη απόφασης για την σύναψη σύμβασης υπηρεσιών πληρωμών (διατραπεζικών εισπράξεων) με την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» και παροχή εξουσιοδοτήσεων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
  3. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση καθολικού ασφαλτοτάπητα 2017» (Α.Μ. 5/2017) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).
  4. Λήψη απόφασης για κοπή δένδρων επί της οδού Ευεργ. Γιαβάση (πλατεία Αγ. Παρασκευής) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

            Αγία Παρασκευή 03-04-2020

                                                               ΕΥΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΥ                                                                                             

                                                                                    Η Πρόεδρος του Δ.Σ.