Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 7/4

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω τηλεφώνου στις 07.04.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 – 11.00  με θέμα:

  1. Λήψη απόφασης για κοπή δένδρων επί της οδού Ευεργ. Γιαβάση (πλατεία Αγ. Παρασκευής).

 Αγία Παρασκευή  03-04-2020

                                                                                          Ο Πρόεδρος

                                                                                    Βασίλειος Ζορμπάς