Η Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Αγ. Παρασκευής στη διάθεση του Δήμου για τη στήριξη των δοκιμαζόμενων πολιτών

Τούτες τις δύσκολες μέρες είναι σαφές ότι δεν διακυβεύεται μόνο η υγεία και η οικονομική ευρωστία του καθενός μας ξεχωριστά και της χώρας, αλλά και η κοινωνική συνοχή καθώς, όπως είναι γνωστό και από το παρελθόν, οι επιπτώσεις των κρίσεων πλήττουν πολύ περισσότερο τα πλέον ευάλωτα στρώματα της. Αυτό έχει ως συνέπεια την αύξηση των ανισοτήτων και την ακόμα μεγαλύτερη περιθωριοποίηση αυτών των κοινωνικών ομάδων. Για εμάς η μεγάλη πρόκληση είναι το σύνολο της κοινωνίας να βγει από αυτή τη κρίση όρθιο.

Εξ΄άλλου πιστεύουμε ότι αυτό που εξασφαλίζει όχι μόνο την υλική μας επιβίωση αλλά και την νοητική και ψυχική μας ισορροπία καθώς και την ανθρώπινη πρόοδο είναι η αλληλεγγύη και η συνεργασία ανάμεσα στα μέλη των κοινωνιών. Γιατί όπως έλεγε και ο Ζαν –Πωλ Σάρτρ ¨ Κάθε άνθρωπος είναι φτιαγμένος από όλους τους ανθρώπους».

Γι΄αυτούς τους λόγους η Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Αγίας Παρασκευής δεν θα μπορούσε να λείπει από οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται να βοηθηθούν οι δοκιμαζόμενοι συμπολίτες μας, χωρίς αποκλεισμούς λόγω φύλου, φυλής, εθνικής καταγωγής ή εξ΄αιτίας άλλων λόγων.

Σας δηλώνουμε τη διαθεσιμότητα μας σε όποιες δραστηριότητες του Δήμου λαμβάνουν χώρα αυτή την περίοδο και κρίνετε εσείς ότι μπορούν να βοηθήσουν τους συμπολίτες μας.

Εξυπακούεται ότι οι συμμετέχοντες θα τηρούν απαρέγκλιτα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας που θα τους υποδείξετε.

ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ