Από την Αδελφοποίηση των πόλεων στην Επιτροπή Αδελφοποίησης της Αγίας Παρασκευής

Εν μέσω της πανδημίας του Covid-19 αντιλαμβανόμαστε ότι πολλές φορές τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα έθνη ανά την υφήλιο είναι κοινά και απαιτούν από κοινού στρατηγική αντιμετώπιση. Παράλληλα διανύουμε την περίοδο του Πάσχα, μια γιορτή αγάπης, αλληλεγγύης και αδελφοσύνης, μακριά από αγαπημένα μας πρόσωπα, αλλά ουσιαστικά πιο κοντά από κάθε άλλη φορά μιας και οι θυσίες που γίνονται από όλους μας είναι μια πράξη αγάπης προς τους άλλους και όχι προς τον εαυτό μας.

Εξαιτίας αυτών επιλέξαμε να ασχοληθούμε με τι άλλο, παρά την αδελφοποίηση των πόλεων και ιδιαίτερα της Αγίας Παρασκευής με αλλοδαπές πόλεις. Η πρώτη ενότητα ασχολείται με την αδελφοποίηση γενικότερα και τη δημιουργία της αντίστοιχης Επιτροπής στην πόλη μας.

Θα ακολουθήσουν αναλυτικά στοιχεία και πλούσιο υλικό για τις αδελφοποιήσεις που έχει συνάψει η Αγία Παρασκευή. Συνοδοιπόρος στην πορεία μας αυτή θα είναι ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί επί σειρά ετών με την αδελφοποίηση, υπήρξε πρόεδρος της Επιτροπής και θα σας τον παρουσιάσουμε στη συνέχεια.

Η Αδελφοποίηση

Η ιδέα των αδελφοποιήσεων αναπτύχθηκε μετά τον 2ο Παγκόσμιο πόλεμο με στόχο την προστασία της Ευρώπης από έναν άλλο εμφύλιο πόλεμο στο μέλλον. Η ιδέα επρόκειτο να φέρει κοντά τους λαούς που μέχρι τότε ήταν διαχωρισμένοι από εθνικούς ανταγωνισμούς. Μια ιδέα που θα πραγματοποιούνταν πέρα από τα εθνικά σύνορα και με επίκεντρο την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Δύσκολο εγχείρημα σε μια εποχή που η Ευρώπη ήταν ερειπωμένη, αδύναμη, με λαούς τραυματισμένους, εχθρούς,  που έπρεπε να τους πείσει να γίνουν φίλοι.

Αποτέλεσμα τον Ιανουάριο του 1951 πενήντα (50) Δήμαρχοι ιδρύουν το Συμβούλιο Δήμων της Ευρώπης, που αργότερα έγινε Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR). Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1950, ο αριθμός και το εύρος των αδελφοποιήσεων αυξήθηκαν σημαντικά.

Σαν πολιτική πράξη οι αδελφοποιήσεις υπογραμμίζουν την αυξανόμενη αλληλεξάρτηση της μοίρας των λαών, αφού η φύση και η διάσταση των προβλημάτων υπερβαίνουν την ικανότητα και τις δυνάμεις των παραδοσιακών κρατών -εθνών.

Πάνω από 8.000 αδελφοποιήσεις έλαβαν χώρα, με πρωτοστάτες τη Γαλλία και τη Γερμανία. Από το 1990 σταδιακά εμπλέκονται οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Με την συμμετοχή της Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης γίνεται ένα βήμα προς την Ενωμένη Ευρώπη, αφού πολλές χώρες είχαν κοινή πολιτιστική ταυτότητα και σκοπό την προετοιμασία της ένταξής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδεικτικά στην Ελλάδα την δεκαετία 2006-2016 εγκρίθηκαν 224 αδελφοποιήσεις ελληνικών δήμων με πόλεις του εξωτερικού.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ελληνικές πόλεις με σημαντικό εύρος δεσμών όπως: η Θεσσαλονίκη 20 αδελφοποιήσεις, η Πάτρα 8, η Καλαμάτα 7, η Αθήνα 5, κλπ. Η Πρέβεζα είναι ιδρυτικό μέλος του Douzelage, μιας ένωσης αδελφοποίησης 23 πόλεων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η ενεργή αδελφοποίηση πόλεων ξεκίνησε το 1991 και υπάρχουν τακτικές εκδηλώσεις, όπως μια αγορά προϊόντων από κάθε άλλη χώρα και φεστιβάλ.

Σύμφωνα με το άρθρο 220 του ν.3463/2006 οι αδελφοποιήσεις πόλεων γίνονται με απόφαση των οικείων δημοτικών συμβουλίων και ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 4, παρ. 2β, του ν.3345/2005. Η επιλογή του εταίρου γίνεται με γεωγραφικά, ιστορικά, κοινωνικοοικονομικά ή γλωσσικά κριτήρια. Κατόπιν της αρχικής δέσμευσης, ακολουθεί η ουσιαστική που σφραγίζεται με τον επίσημο όρκο. Ακολουθούν δε τελετές και εκδηλώσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πόλεων, που αποτελούν την έναρξη της αδελφοποίησης.

Αναλυτικά στοιχεία για τη διαδικασία χορήγησης σύμφωνης γνώμης, τα πρακτικά ζητήματα, την επιδότηση και στοιχεία της περιόδου 2006-2016 μπορείτε να δείτε στο έντυπο «ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΠΟΛΕΩΝ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο χώρος των αδελφοποιήσεων είναι εξαιρετικά ευρύς και περιλαμβάνει αποφάσεις σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο, σεμινάρια, ημερίδες, οδηγίες πραγματοποίησης και επιδότησης, κλπ.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δημιουργία Επιτροπής Αδελφοποίησης που είναι υπεύθυνη για την οργάνωση των δραστηριοτήτων και να εξασφαλίζει την ενεργή συμμετοχή του πληθυσμού. Αντιπροσωπεύει το Δήμο και εξασφαλίζει τη συνέχιση των αναλαμβανόμενων ενεργειών, ανεξάρτητα από τις τοπικές πολιτικές αλλαγές.

Η Επιτροπή Αδελφοποίησης του δήμου Αγίας Παρασκευής

Ακολουθώντας το παράδειγμα των υπολοίπων ευρωπαϊκών πόλεων, ο δήμος Αγίας Παρασκευής προέβη στην αδελφοποίηση με τρεις (3) πόλεις:

 • SaintBrieuc Γαλλίας {Μάιος 1992 στην Αγία Παρασκευή} για απόκτηση εμπειριών και τεχνογνωσίας,
 • Grocka Σερβίας {Μάιος 1994 στην Αγία Παρασκευή} σε επίπεδο κοινωνικής προσέγγισης, βοήθειας και φιλοξενίας,
 • Γεροσκήπου Κύπρου {Μάιος 1998 στην Αγία Παρασκευή} για πολιτικούς λόγους λόγω κυπριακού ζητήματος.
Πινακίδα που είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της πόλης

Έτσι με την απόφαση 208 του δημοτικού συμβουλίου στις 18 Νοεμβρίου 1991 συστήνεται η Επιτροπή Αδελφοποίησης.

Κατόπιν στη συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 1999 προτείνεται και αποφασίζεται ομόφωνα (αρ. απ. 83/99) η Επιτροπή να αποτελείται από 23 μέλη, δηλαδή

 1. Έναν εκπρόσωπο της Εκκλησίας
 2. Έναν εκπρόσωπο Νέας Γενιάς
 3. Έναν εκπρόσωπο των καθηγητών
 4. Έναν εκπρόσωπο των επαγγελματοβιοτεχνών
 5. Έναν εκπρόσωπο των προσκόπων & Οδηγών Αγ. Παρασκευής
 6. Έναν εκπρόσωπο των πολιτιστικών συλλόγων
 7. Έναν εκπρόσωπο των εξωραϊστικών συλλόγων
 8. Έναν εκπρόσωπο του συλλόγου Επιστημόνων
 9. Έναν εκπρόσωπο των αθλητικών συλλόγων
 10. Έναν εκπρόσωπο του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Β/θμιας εκπαίδευσης
 11. Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων του Δήμου και
 12. Από 12 κατοίκους

Τα τελευταία χρόνια τα μέλη προτείνονται από τις δημοτικές παρατάξεις που μετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Το τωρινό (2020) Διοικητικό Συμβούλιο είναι 15μελές και αποτελείται από τους:

 • Γρηγοριάδης Μιχάλης – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 • Στεργίου Άννα – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 1. Παπαδοπούλου Ελευθερία – Μέλος
 2. Τσατμά Ιωάννα – Μέλος
 3. Σταμούλης Κωνσταντίνος – Μέλος
 4. Μπονόβας Αχιλλέας – Μέλος
 5. Νικολαΐδου Μαρία-Ευαγγελία (Μαριλία) – Μέλος
 6. Βλαχογιάννη Μαρία (Μάνια) – Μέλος
 7. Παπαδοπούλου Μαρία-Ελένη – Μέλος
 8. Γκιόκα Τερψιχόρη – Μέλος
 9. Σκούλτσης Τίτος – Μέλος
 10. Κόλλια Δήμητρα – Μέλος
 11. Παναγιωτοπούλου Δέσποινα – Μέλος
 12. Σγουρός Διονύσιος – Μέλος
 13. Μανουράς Γεώργιος – Μέλος

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διεύθυνση: Μεσογείων 415-417

Τηλ. επικοινωνίας: 213-2004560

Email: jumelage.agiaparaskevi@gmail.com

Υ.Γ. Το υλικό που δημοσιεύεται αποτελεί αυστηρά ιδιοκτησία του aparaskevi-images.gr. Σε περίπτωση που κάποιος/οι επιθυμούν να αναδημοσιεύσουν ολόκληρο ή τμήμα του είναι υποχρεωμένος/οι να αναφέρουν ευανάγνωστα την πηγή. Σε περίπτωση χρήσης του υλικού με οικονομικό όφελος θα πρέπει να ζητηθεί η έγγραφη άδεια της εταιρείας SmartiT, ιδιοκτήτριας του aparaskevi-images.gr. Σε διαφορετική περίπτωση θα κινηθούν άμεσα νομικές διαδικασίες.