Νέα συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (έκτακτη) την Τετάρτη 20/5

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρόκειται να συνεδριάσει την Τετάρτη, 20-5-2020 και ώρα 15:30. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, με το παρακάτω μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης :

  1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση και ανανέωση της Α.Π. 104050/17-5-2006 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του ΟΛΠ Α.Ε. (όπως ισχύει).

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ.Αντωνάκου)

Η απόφαση της συγκεκριμένης συνεδρίασης θα αναρτηθεί στον εξής σύνδεσμο: http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=35299:8i-synedriasi-p-s-2020-ektakti&catid=123&Itemid=98

Επίσης, οι αποφάσεις όλων των προηγούμενων Συνεδριάσεων αναρτώνται σταδιακά στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=category&id=123&Itemid=98