Το Δημοτικό συμβούλιο υιοθέτησε ψήφισμα για την προσχολική αγωγή

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίας Παρασκευής  θεωρεί πως η φιλοξενία όλων των παιδιών προσχολικής ηλικίας στους παιδικούς σταθμούς, είναι υποχρέωση του κράτους, το οποίο οφείλει να διαθέτει σύγχρονες και επαρκείς κτηριακές  υποδομές, με μόνιμους εργαζόμενους και  να καλύπτει το σύνολο των αναγκών σε τροφή, αναλώσιμα, μετακίνηση και τυχόν δραστηριότητες εντός του σταθμού για το χρονικό διάστημα της φιλοξενίας.

Για την Λαική Συσπείρωση, Ανδρέας Γκιζιώτης, Γιώργος Τσιμπουκάκης.