Καταχρηστικές Ενέργειες για εργαζόμενους στον Δήμο μας

Καταχρηστικές ενέργειες, διώξεις, μετακινήσεις και αλλόκοτες αναθέσεις καθηκόντων υπαλλήλων του Δήμου.
Με τις με αρ. 538, 687/2019 και 163, 241, 251, 264, 269, 275/ 2020 αποφάσεις του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής:
α)υποβαθμίζονται και στοχοποιούνται υπάλληλοι του Δήμου με σημαντικά τυπικά προσόντα, γνώση και εμπειρία
β)εδραιώνεται μία κατάσταση αναξιοκρατίας και σε πολλές περιπτώσεις ευνοιοκρατίας ημετέρων
γ) παραβιάζεται συστηματικά και καταχρηστικά η ισχύουσα Νομοθεσία και ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Καλούμε τον Δήμαρχο να επανορθώσει άμεσα και να αποκαταστήσει την νομιμότητα.
Παράλληλα αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία, σε συνεννόηση με τις άλλες παρατάξεις, ώστε να εισαχθεί το θέμα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους και ας κατανοήσουν ότι ο σεβασμός στην νομιμότητα και στην χρηστή διοίκηση αποτελεί κορυφαίο θέμα λειτουργίας του Δήμου μας.

Γραφείο τύπου Νέας Αρχής για την Αγία Παρασκευή