Ημέρες και ώρες λειτουργίας του ΚΕΠ της Αγίας Παρασκευής

Για τον μήνα Αύγουστο το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της πόλης μας θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00 – 14:30 για την εξυπηρέτηση του κοινού.

Τέλος Αυγούστου θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τη λειτουργία του από Σεπτέμβριο.