Έκτακτη -Κατεπείγουσα συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής στις 11/8

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω τηλεφώνου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) στις 11.08.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 – 12.00  με θέμα:

  1. Κατάρτιση σχεδίου 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

     (Κρίνεται έκτακτη κατεπείγουσα  λόγω προθεσμιών).

                                                          Αγία Παρασκευή  10-08-2020

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ