Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πέριξ της πλατείας Αγίας Παρασκευής στις 11/8

Πλατεία Αγίας Παρασκευής – Λ. Μεσογείων

Τις ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σε οδικά τμήματα περιοχής Δήμου Αγ. Παρασκευής, την 11-08-2020, κατά τις ώρες 07.30’ έως 19.00’ , λόγω εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο του έργου «Ανάπλαση οδού Ευγ. Γιαβάση και λοιπών οδών στην περίμετρο της κεντρικής πλατείας», ως εξής:

Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην οδό Ηρ. Πολυτεχνείου, από το ύψος της συμβολής της με την Λ. Μεσογείων έως στο ύψος της συμβολής της με την οδό Ευγ. Γιαβάση.

Αποκλεισμός αριστερής στροφής, της Λ. Μεσογείων, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στο ύψος της συμβολής της με την οδό Ηρ. Πολυτεχνείου.

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εναλλακτικά, μέσω της οδού Ηπείρου.

Αποκλεισμός δεξιάς στροφής, της Λ. Μεσογείων, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αγ. Παρασκευή, στο ύψος της συμβολής της με την οδό Ηρ. Πολυτεχνείου.

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εναλλακτικά, μέσω της οδού Αιγαίου Πελάγους.