Δήμαρχοι & Περιφερειάρχες θα μπορούν να οδηγούν μόνοι τους τα υπηρεσιακά οχήματά τους

Τη δυνατότητα να οδηγούν μόνοι τους το υπηρεσιακό όχημα του δήμου ή της περιφέρειάς τους, δίνει στους δημάρχους και τους περιφερειάρχες το άρθρο 37 του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών: «νέο πλαίσιο επιλογής στελεχών στον δημόσιο τομέα, οργανωτικές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών και διατάξεις για την αναπτυξιακή προοπτική των ΟΤΑ», που τέθηκε προχθές σε δημόσια διαβούλευση.

«Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιτρέπεται η οδήγηση των οχημάτων των αποκεντρωμένων διοικήσεων από τους συντονιστές, των οχημάτων των ΟΤΑ β’ βαθμού από τους Περιφερειάρχες και των οχημάτων των ΟΤΑ α’ βαθμού από τους Δημάρχους, αποκλειστικά και μόνο για υπηρεσιακούς λόγους, εντός και εκτός της διοικητικής τους περιφέρειας. Ομοίως επιτρέπεται η οδήγηση των οχημάτων Υπηρεσιών τους από τους Αντιπεριφερειάρχες, τα μέλη του περιφερειακού συμβουλίου και τους Εκτελεστικούς Γραμματείς Περιφερειών και τους Αντιδημάρχους, τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και τους Γενικούς Γραμματείες Δήμων, ύστερα από έγκριση του οικείου περιφερειάρχη ή δημάρχου, αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο για υπηρεσιακούς λόγους, εντός και εκτός της διοικητικής τους περιφέρειας». Δείτε ολόκληρο το νομοσχέδιο, σε μορφή PDF, στο τέλος του άρθρου (πηγή: Yπουργείο Εσωτερικών)