Το Δ.Σ. της ‘Ενωσης Συλλόγων Γονέων εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή τους στους εργαζομένους των ΠΑΙΣΔΑΠ

  • Να καλυφθούν όλες οι αιτήσεις των γονέων. Κανένα παιδί εκτός παιδικών σταθμών
  • Όλοι οι εργαζόμενοι στους ΠΑΙΣΔΑΠ, όλων των ειδικοτήτων να παραμείνουν στις θέσεις τους και να ανανεωθούν όλες οι συμβάσεις

Η εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής – που με τα μέχρι σήμερα δεδομένα θα εφαρμοστεί στην πόλη καθώς και οι λιγότερες αιτήσεις που εμφανίζονται φέτος λόγω της πανδημίας του κορωνοϊούαποτελεί ευκαιρία ώστε

-να καλυφθούν όλες οι αιτήσεις των γονέων και να μη μείνει κανένα παιδί εκτός παιδικών σταθμών

-να δημιουργηθούν μικρότερα τμήματα με στόχο τη βελτίωση των ήδη υψηλών παροχών μέριμνας και φροντίδαςκαι την προστασία της δημόσιας υγείας , ειδικά σήμερα σε συνθήκες έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού.

Αγ.Παρασκευή, 02.09.2020

Το Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Σχολείων Αγ. Παρασκευής