Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μέσω “mail”

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) στις 23.09.2020 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 11:00π.μ. και ώρα λήξης 13.00 με θέμα:

  1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Συντ. Χαραλάμπους Πόγκα 12, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ.

Σημαντική υπενθύμιση: Οι συμμετέχοντες/σες δημοτικοί σύμβουλοι αποστέλλουν τις ψήφους τους από ώρα 11.00π.μ. μέχρι ώρα 13.00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimotiko.symboulio@agiaparaskevi.gr.

 Αγία Παρασκευή  18-09-2020

                                                                                          Ο Πρόεδρος

                                                                                    Βασίλειος Ζορμπάς