Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/9

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 29.09.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. με θέματα:

  1. Λήψη απόφασης περί αναθέσεως παροχής των υπηρεσιών εκκαθάρισης της ΚΟΙΚΕΔΑΠ.
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 4ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί  Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής.
  3. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος της υπαλλήλου του Δήμου Φωτεινής Θεοδώρου προπληρωμής ποσού 2.500,00€ και απαλλαγή της υπολόγου υπαλλήλου για την αποστολή εξαμελούς αντιπροσωπείας από 10-09-2020 έως και 13-09-2020 στον αδελφοποιημένο Δήμο ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ Κύπρου για τη συμμετοχή στις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις «ΙΕΡΟΚΗΠΙΑ 2020.

                                                          Αγία Παρασκευή  25-09-2020

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ